Deze sectie is bestemd voor het uitwisselen van ervaringen van patiënten
en hun naasten.

Indien U wenst Uw verhaal te laten opnemen, mail het dan door op
volgend adres : info@epilepsiegroep-limburg.be

Volgende verhalen zijn reeds opgenomen:

"Epilepsie na een een hersenoperatie".

"Mijn eerste aanval".

"Ben ik geboren met epilepsie?"

 

zon onder

 

 

Terug