Epilepsie is meer dan epileptische aanvallen alleen : epilepsie en hoofdpijn

Beste allemaal,
Epilepsie heeft een enorme impact op de personen die hieraan lijden, zowel socio-economisch, interpersoonlijk als persoonlijk. Vaak zijn er cognitieve (1) problemen en/of psychiatrische problemen. In deze korte tekst echter wil ik het even hebben over hoofdpijn bij mensen met epilepsie, een klacht waaraan vaak weinig aandacht wordt besteed doch enorm veel lijden met zich meebrengt.
De hoofdpijn kan peri-ictaal (2) zijn, dus voor, tijdens of juist na de epileptische aanval, of interictaal (3) , dus tussen de epileptische aanvallen door.
Daar waar in de algemene populatie er 5 à 10% migraine hebben, is dit in epilepsie patiënten 8 à 15%.
In een recente Noorse studie (J Headache Pain. 2007 Sep;8(4):224-30) was er bij volwassen epilepsie patienten in 52% interictale hoofpijn.  20% was interictale migraine. Postictale (na de epileptische aanval) hoofdpijn was aanwezig in 44%. Er waren bij deze postictale (4) hoofdpijn in 42% migraine karakteristieken, en in de meeste van deze gevallen (74%) was er ook interictale migraine.
De laatste jaren is er meer aandacht voor het optreden van migraine in epilepsie patiënten. In eerste instantie omdat Topamax en Depakine, twee anti-epileptica, duidelijk ook preventief werken voor migraine. Daarnaast vindt men meer en meer genetische mutaties die zowel tot epilepsie als migraine kunnen aanleiding geven. Ook de onderliggende mechanismen in het optreden van epilepsie en migraine tonen duidelijke overeenkomsten. Verdere studies zijn echter nog aangewezen.

In besluit, wil ik nog even meegeven dat de hoofdpijn behandelen bij iemand met epilepsie vaak in belangrijke mate bijdraagt tot kwaliteit van leven, naast uiteraard een goede behandeling voor de epilepsie.
Vraag echter steeds raad bij uw arts voor de beste aanpak van het eventuele hoofdpijnprobleem.

Dr Peeters Katelijne
Neurologe

  1. cognitief : met betrekking tot kennis van iets (denken, onthouden etc)
  2. peri : voor, tijdens of na / ictaal : tijdens een aanval
  3. interictaal : tussen de aanvallen
  4. postictaal : na de aanval

 

   Terug