VIDEO 1.

 Duurtijd ongeveer 25 minuten.

 

Uitzending van 24 april 2007 op de E. O. (Nederland). We zien drie verhalen van mensen die epilepsie hebben. De schrijfster Rosita Steenbeek vertelt over welke rol epilepsie in haar leven speelt. Op haar dertiende kreeg ze haar eerste toeval. Ze verloor haar bewustzijn en dacht dat ze doodging. Een afschrikwekkende ervaring. Daarna zouden er echter nog velen volgen. Monica Warbroek is beperkt geraakt in een aantal dingen door epilepsie. Ze kan onder andere niet meer werken. Toch is ze vastbesloten van haar leven een succesverhaal te blijven maken. Sam Hermsen is een peuter van tweeënhalf. Hij heeft sinds een jaar last van grote aanvallen. Voor de ouders reden om dit te laten uitzoeken. Sam ondergaat een aantal onderzoeken in het UMC Utrecht om tot een goede diagnose te kunnen komen. Een spannende tijd voor het gezin Hermsen.

  

VIDEO 2. (verwijderd door eigenaar)

Duurtijd ongeveer 24 minuten.  

 

Uitzending van 13 juli 2007 op de E.O.(Nederland). In deze video zien we twee verhalen van mensen die epilepsie hebben. De vader van Akie vertelt over zijn zoon die op 6- jarige leeftijd epilepsie kreeg. We volgen de lange weg van medische onderzoeken in het ziekenhuis. Gaby op haar beurt kreeg na de geboorte van haar eerste kind een toeval bij het sporten. De echtgenoot en kinderen van Gaby vertellen over hun ervaringen.  

 

TERUG