Medicatie Blad 1

"Binnen 10 jaar robot met werkende hersenen"
 
Wetenschappers zullen binnen 10 jaar een brein kunnen bouwen, dat net zo werkt als de menselijke hersenen.
Dat zegt professor Henry Markram, een leidende wetenschapper
op het gebied van kunstmatige intelligentie.
De hoogleraar deed zijn uitspraak op een conferentie in het Britse Oxford.
Hij onderstreepte het belang van een kunstmatig brein
voor het vinden van behandelingen van hersenziektes.
Ongeveer twee miljard mensen wereldwijd lijden aan een vorm van een hersenprobleem


 

UCB krijgt positief advies voor Keppra

Het farmabedrijf UCB heeft van het "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP) van het European Medicines Agency (EMEA), het Europese geneesmiddelenagentschap, een positief advies gekregen voor het gebruik van het middel Keppra voor de behandeling van epilepsie bij kinderen.
Dat heeft het farmabedrijf bekend gemaakt. Keppra zou daarbij als een bijkomende behandeling kunnen ingezet worden bij kinderen van één maand tot vier jaar.
Het advies wordt door het Europees geneesmiddelenagentschap meestal gevolgd.
In normale omstandigheden volgt er volgens UCB een goedkeuring na 44 dagen.


 

De ontwikkeling van medicamenten kost veel tijd en geld.

Het ontstaan van geneesmiddelen kost vandaag de dag veel tijd en geld.
Zo neemt de ontwikkeling ervan ongeveer twaalf jaar in beslag, als de onderzoekers er mee beginnen. 
Men moet er ook rekening mee houden, dat het hele ontwikkelingsproces al snel zal oplopen tot 1 miljard euro vooraleer de geneesmiddelenmarkt bereikt wordt.


Nieuw anti-epilepticum:

Er is een nieuw anti-epilepticum beschikbaar: Vimpat®. De stofnaam is Lacosamide (producent UCB Pharma B.V.). Het middel is geregistreerd als een 'add on'-middel (d.w.z. als een toegevoegd middel als de eerste keuzemiddelen niet voldoende effect hebben) bij partieel beginnende aanvallen. Vimpat® is beschikbaar voor mensen met epilepsie vanaf 16 jaar.


UCB start online platform rond epilepsie :

Het biofarmaceutisch bedrijf UCB gaat samenwerken met PatientsLikeMe, een online community voor personen met ernstige aandoeningen. De biofarmaceutische groep zal samen met de organisatie een online forum opstarten dat de ervaringen van mensen met epilepsie in de Verenigde Staten moet verzamelen. De community is bedoeld om informatie van personen met epilepsie in te zamelen en weer te geven. Het platform zou begin volgend jaar worden gelanceerd. Roch Doliveux, chief executive van UCB, stelt dat de samenwerking bijzonder interessant is, aangezien patiënten er met hun ervaringen en gegevens uit het dagelijks leven kunnen bijdragen aan onderzoek


Vroege herkenning epilepsie misschien mogelijk:

Epilepsie kan misschien al in een vroeg stadium herkend en behandeld worden. Saskia van der Hel heeft daarvoor in proefdieronderzoek hoopvolle aanwijzingen gevonden.Zij onderzocht in ratten wat in de hersenen gebeurt vóór een epilepsieaanval. Zo’n aanval ontstaat door een verstoring van de natuurlijke verhoudingen tussen de activerende en remmende signalen van het brein. Overmaat aan activerende signalen leidt tot aanvallen. Het zenuwstelsel beschikt over een slim systeem om overactivering te voorkomen, waarbij zenuwcellen en steuncellen nauw samenwerken. Van der Hel ontdekte in patiënten met temporaalkwabepilepsie een gebrek aan het enzym dat het activerende signaal afbreekt. Dit gebrek blijkt in een diermodel al ver zichtbaar te zijn voordat aanvallen ontstaan. Deze verandering in het systeem dat overactivering voorkomt kan in levende proefdieren zichtbaar gemaakt worden met behulp van beeldvormende technieken. Dit kan al in een vroeg stadium van het ontstaan van temporal lobe epilepsy (TLE). Dit biedt perspectieven om het ontstaan van TLE bij mensen veel vroeger vast te stellen en te behandelen.


 

Terug 

 

 

Blad 1